Fri frakt över 600 kr / Snabba leveranser / 30 dagars öppet köp

Bidrag och skatteavdrag

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.


Privatpersoner

Som privatperson får du 50% av kostnaden (laddbox och installation) upptill 50 000 kr. Avdraget hanteras av Skatteverket och går under namnet Grön teknik.

Bostadsrättsföreningar & Organisationer

Bidraget hanteras av Naturvårdsverket och ges som ett engångsbelopp med högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Bostadsrättsföreningar och organisationer

Bidraget från Naturvårdsverket riktar sig till bostadsrättsföreningar, samfälligheter och organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av de boende eller anställda.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Hur går processen till? 
Processen skiljer sig beroende på om installationen redan är klar eller ej. Nedan beskrivs hur processen går till i de olika scenariona. 

Om installationen redan är klar
Om din installationen är redan klar behöver du skicka in din ansökan om bidrag till Naturvårdsverket, senast sex månader efter att installationen slutfördes.
Om installation inte är klar
Skicka in en föransökan till Naturvårdsverket. Efter beviljande av föransökan har man nio månader på sig att slutföra installationen. Efter att installationen är slutförd har man högst tre månader på sig att skicka in en begäran om utbetalning.Privatpersoner

När du installerar en laddbox, dvs grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material av skatteverket. Det fungerar på liknande sätt som med ROT- och RUT-avdragen. Du får avdraget direkt på fakturan från oss på Eneva, som utför installationen. Vi begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Avdraget ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och ska avse ett småhus eller lägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion.

I samband med din beställning behöver vi följande uppgifter för att du ska kunna få avdraget:

  • Personnummer.
  • Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen ska utföras.
Vänligen notera att du inte kan få avdraget om du köper endast laddboxen (dvs materialet) via oss. Fakturan för både material och arbete måste komma från en och samma utförare, enligt skatteverkets regler, för att erhålla avdraget.