Fri frakt över 600 kr / Snabba leveranser / 30 dagars öppet köp

Köpvillkor

Köpvillkor

Eneva Nordic AB’s allmänna köpvillkor

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet.

Dessa villkor gäller när du gör köp, som konsument på eneva.se. Om du handlar genom ett företag gäller eventuellt andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljaren” är Eneva Nordic AB som säljer varor på eneva.se. ”Säljaren” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”.

Kontaktuppgifter till Eneva Nordic AB:
Org.nr. 559279-1494
Adress: Törringevägen 17C, 238 41 Oxie
Telefon till kundtjänst: 0735-21 30 27.

Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Köpinformation

Vid beställning på eneva.se bekräftar vi den genom att en automatiserad orderbekräftelse skickas till den e-postadress som angetts vid beställningstillfället. Beställda produkter förblir Enevas egendom till dess de till fullo är betalda.

Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. Om du upptäcker felaktigheter på din order är det viktigt att du omgående kontaktar oss för att ändra din order. Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15% av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.

Vi har möjlighet att göra ändringar fram till dess att varan skickas från vårt lager. Om varan har skickats från vårt lager måste du nyttja ångerrätten.

Eneva Nordic AB tar inget ansvar för att huvudsäkringarnas kapacitet är tillräcklig i kundens fastighet.

Om det finns solceller eller annan utrustning som påverkar installationen av laddstation i ditt hem/fastighet, behöver du meddela oss detta vid köptillfället.

Om du vill ringa oss kan du kontakta Enevas kundtjänst på 0735-21 30 27.

Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

3. Installerat & klart

Eneva samarbetar endast med auktoriserade elinstallationsföretag med auktorisation hos Elsäkerhetsverket och har egna kontrollprogram. De följer Elsäkerhetslagen 2016:732 och är utsedda att vara elsäkerhetsledare för egna arbeten och har tillräckliga kunskaper för detta. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och i förekommande fall svensk standard SS-EN 50110-1. Våra kunder kan själva kontrollera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner

Vid installerat & klart så levererar vi i enlighet med orderbekräftelsen som du fick vid beställning. Arbeten utöver detta utförs enligt vår prislista för installation av laddbox. Arbeten utöver beställningen kan beställas direkt av installatören och faktureras då av Eneva efter utfört arbete.

4. Betalning

När du handlar på eneva.se är det Eneva Nordic AB som hanterar betalningen.

Alla priser på eneva.se är inklusive moms. Orderbekräftelsen inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis frakt, emballage etc.

Vi fakturerar efter leverans eller installation. Betalningsvillkoren är 15 dagar netto om inget annat har avtalats.

Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer eller organisationsnummer vid köp mot faktura.

Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Vid abonnemangsköp då ett avtalat belopp exempelvis ska dras varje månad, lagras dina betalningsuppgifter krypterat och säkert hos vår betalningsförmedlare och kan endast användas av vår leverantör för att genomföra transaktionen. Samtycke till detta inhämtas också under köpprocessen.

5. Ångerrätt

Vid köp av varor på eneva.se har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Du måste meddela att du ångrar dig. Det gör du genom att svara på orderbekräftelsen du fått via mail, uppge vilken/vilka produkter du vill returnera. Ange andning till att du ångrat ditt köp. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Köparen står för fraktkostnaden vid retur. Produkten ska skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer) och enklast använder du vår returfraktsedel. Du kan endast returnera oanvända produkter i ursprunglig förpackning för att erhålla återbetalning undantagen returfrakten. Du ansvarar för att varan skickas välpaketerad för att klara transporten. Vi förbehåller oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

6. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Vid hemleverans bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Våra hemleveranser utfärdas endast till platser där vi kan nå fram till leveransadressen med våra bilar, på farbar väg.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp kan du söka på dessa lagar på www.hallakonsument.se

7. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderas du att så snart som möjligt undersöka om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister på produkterna kan göras till oss muntligen eller skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Vi rekommenderar av bevisskäl att du skickar in reklamationen till oss skriftligen. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Eneva Nordic AB. Vid köp genom företag med eller utan installation gäller Avtal 90.

8. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om Enevas behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy.

9. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se eller per post:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Eneva Nordic AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

10. Abonnemang

Om du har tecknat ett abonnemang, till exempel Enevas laddkort, eller en produkt med abonnemang godkänner du Enevas villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa abonnemang.